Resårmadrasser

För att förlänga sängens livslängd ska resår- och bäddmadrasser vändas regelbundet, både längs- och breddvis minst en gång i halvåret. Madrasserna ska vändas upp och ned samt att du också vrider madrassen så att huvud- och fotändan byter plats.

Även underbäddar till kontinentalsängar och resårsängarna mår bra av att bli vända någon gång per år så att stoppningsmaterialet får avlastning (vrid sängen så att huvud- och fotändan byter plats).

  • För att undvika eventuellt missljud så ska alltid sängben efterdras efter ca 2 månader och därefter regelbundet ca 1 gång per år. Detta minskar också risken för att sängbenen ska gå sönder.
  • Har du hårda golv bör benen förses med filttassar.
  • Alla rörliga leder på de ställbara sängarna ska smörjas regelbundet för att minimera missljud.
  • De ställbara sängarna har många rörliga delar och det är normalt att det kan förekomma ljud när sängen regleras.